Begroting 2021

Financiën

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In deze begroting zijn uitsluitend autonome ontwikkelingen en enkele dekkingsmaatregelen opgenomen. Er zijn geen financiële middelen vrijgemaakt voor nieuw beleid. Gelet op het begrotingsbeeld is er geen ruimte beschikbaar voor het realiseren van nieuw beleid of het honoreren van wensen.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26