Begroting 2021

Financiën

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2019 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2020 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

8.185

17.362

6.839

6.943

7.064

7.175

Maatschappelijke ontwikkeling

7.751

8.515

8.085

8.632

8.631

8.631

Leefomgeving

4.524

15.531

6.265

3.575

3.377

7.234

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

1.065

347

881

348

347

345

Meewerkend bestuur

65.042

67.877

68.127

68.122

68.861

69.670

Totaal baten

86.566

109.633

90.197

87.620

88.279

93.055

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

11.263

19.983

9.089

9.300

9.367

9.508

Maatschappelijke ontwikkeling

48.697

49.101

49.096

48.566

48.416

48.261

Leefomgeving

17.103

24.942

15.784

14.846

14.974

19.352

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

7.401

5.772

5.435

5.110

5.128

5.066

Meewerkend bestuur

9.109

9.718

9.866

10.055

10.828

11.470

Totaal lasten

93.573

109.515

89.269

87.877

88.714

93.658

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

-3.078

-2.622

-2.250

-2.357

-2.303

-2.333

Maatschappelijke ontwikkeling

-40.946

-40.585

-41.011

-39.934

-39.785

-39.631

Leefomgeving

-12.579

-9.410

-9.519

-11.271

-11.597

-12.118

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-6.336

-5.424

-4.554

-4.762

-4.782

-4.722

Meewerkend bestuur

55.932

58.159

58.261

58.067

58.032

58.201

Totaal saldo

-7.007

118

928

-257

-435

-603

Resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

Onttrekkingen

780

0

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

780

0

0

0

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

1.672

319

271

267

263

258

Toevoegingen

30

30

30

31

31

32

Saldo reserveringen

1.643

289

241

236

232

227

Leefomgeving

Onttrekkingen

2.623

523

176

166

156

152

Toevoegingen

402

1.310

490

53

54

55

Saldo reserveringen

2.221

-787

-314

113

102

98

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

1.253

84

64

63

62

61

Toevoegingen

14

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

1.239

84

64

63

62

61

Meewerkend bestuur

Onttrekkingen

6.685

2.968

403

460

0

0

Toevoegingen

4.187

3.605

723

187

182

177

Saldo reserveringen

2.498

-637

-320

273

-182

-177

Totaal resultaat (x € 1.000)

1.373

-933

599

428

-221

-394

Via aanvullende maatregelen in het sociaal domein en een correctie van de bijdrage aan de GGD (beide opgenomen in de 1e wijziging 2021) zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen waarmee de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Inleiding.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:41:07 met de export van 09/28/2020 07:59:26